Almonde residents in search for housing solutions during ‘hackaton’

The street will be demolished an we have to move. Where should we go? On 17 and 18 October we will spend a weekend together with neighbors, policymakers, architects and artists looking for solutions for the Rotterdam housing market during de RENOVATIE, a “hackaton” for the neighborhood.

For Dutch scroll down

After a fantastic “slopera” weekend, we are getting ready to move. The Almondestraat will be demolished and the Pension will cease to exist. At least in this location… because this way of living and working in a community with shared facilities suits most residents.

Hackaton

That is why we are looking for solutions for new, sustainable ways of living and working in the city during the Hackaton de RENOVATIE on the 17th and 18th October. A hackathon is a meeting to work together on a theme. The goal is to come up with an innovative and creative solution to a specific problem in a defined time.

The purpose of the day is to jointly look for radical, creative solutions and to create a network in which to work on these solutions. The solutions are not only for Pension Almonde, but also for other communities worldwide that are engaged in self-organization, living together and have a system change in mind.

Programme

Day 1

08:30/ 9:30 – Open Slot
09:30 – Welcome Coffee and registration
10:00 – Presentation of the work done towards solutions
11:00 – Coffee Break
11:30 – Collective Brainstorming
12:00 – Lunch Break
13:00 – Team Building with experts; technical/project managers
13:30/16:30 – Open Slot
16:30 – Coffee Break
17:00 – Hacking and Making
18:30 – Dinner
19:30 – Street Movie night

Day 2

08:30/ 9:30 – Open Slot
09:30 – Welcome Coffee
10:00 – Collective Making
11:00 – Coffee Break
11:30/12:30 – Open Slot
11:30 – Hacking and Making
13:30 – Lunch
13:00/14:30 – Open Slot
14:30 – Pitch Preparation
16:30 – Coffee Break
17:00 – 18:30 – Presentation of solutions
18:30 – Street Pizza Night!
19:00 – Announcement of winning solution
19:30 – Musical Performance

///

Op zoek naar oplossingen tijdens Hackaton

Hoe nu verder na Pension Almonde? Op 17 en 18 oktober gaan we een weekend lang op zoek naar oplossingen voor de Rotterdamse woningmarkt tijdens de RENOVATIE, een ‘hackaton’ voor de buurt. Dat doen we samen met buurtgenoten, beleidsmakers, architecten en kunstenaars en iedereen die vindt dat er iets moet veranderen in de manier van toewijzen en delen van ruimte in de stad.

English scroll down

Na een fantastisch Sloperaweekend maken de bewoners van Pension Almonde zich klaar om te verhuizen. De Almondestraat gaat tegen de vlakte en het Pension houdt op te bestaan. In elk geval op deze locatie, want deze manier van wonen en werken, in een community met gedeelde voorzieningen bevalt de meeste bewoners goed.

Hackaton
Daarom gaan we op zoek naar oplossingen voor nieuwe, duurzame manieren van wonen en werken in de stad tijdens de Hackaton de RENOVATIE op 17 en 18 oktober. Een hackathon is een bijeenkomst om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is, dat in een afgebakende tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald probleem.

Het doel van de dag is om met elkaar op zoek te gaan naar radicale, creatieve oplossingen en een netwerk te creëren waarin aan deze oplossingen gewerkt kan worden. De oplossingen zijn niet alleen voor Pension Almonde, maar ook voor andere communities wereldwijd die bezig zijn met zelforganisatie, gezamenlijk wonen en een systeemverandering voor ogen hebben. 

Bekijk het programma bovenaan de pagina! Wie mee wil doen of vragen heeft, kan zich opgeven bij organisator Francisco Santos via Franciscosants@gmail.com of 06 5765 5748.