Heimweewoning: het geheugen van de Almondestraat

De Heimweewoning bewaart de herinneringen aan de Almondestraat. Het is een tentoonstelling, een archief en bibliotheek. Er is een logeerkamer voor oud-bewoners met heimwee en voor geïnteresseerden die zich een nachtje willen onderdompelen in de geschiedenis van de straat.

Sloop, gedwongen verhuizingen, bouwputten, tussentijd, gentrificatie. De stadsvernieuwing in Rotterdam is berucht en gevierd door de grote ingrepen die de stad in hoog tempo hebben veranderd. Door grootschalige sloop verdwijnen niet alleen gebouwen, maar ook de sociale binding met de wijk.

Brandgrens schuift op

De eerste woningen in de Almondestraat werden in 1883 gebouwd voor arbeidsmigranten in de haven. In een eeuw zijn er vele generaties grootgebracht. De overkant van de straat is weggevaagd met het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de aanstaande stadsvernieuwing in de Almondestraat zal de brandgrens weer een stukje opschuiven. Families die er al meer dan drie generaties woonden, hebben de straat verlaten. De vertrekkende bewoners hebben een belangrijk aandeel in het collectieve geheugen van de wijk met hun fijnmazig sociaal netwerk en vele jaren ervaring in zelfredzaamheid.

Verhalen van de straat

Pension Almonde wil deze verhalen zichtbaar maken en de kennis en ervaringen doorgeven in de stadsvernieuwing als bouwstenen voor de sociale binding in de wijk. Kunstenaars, schrijvers, onderzoekers en journalisten zijn het afgelopen jaar op residentie geweest om die verhalen te ontsluiten. De Heimweewoning is het archief, de bibliotheek en een tentoonstelling om deze verhalen wereldkundig te maken.

De Heimweewoning bewaart de herinneringen aan de Almondestraat. Je hoort er verhalen die zes schrijvers schreven over de oud-bewoners tijdens Leegstandsproza en ziet hun portretten die fotograaf Frank Hanswijk maakte.

Bezoek de heimweewoning

De Heimweewoning is toegankelijk tijdens kantooruren. Er is een logeerkamer voor oud bewoners met heimwee en voor geïnteresseerden die zich een nachtje in de geschiedenis van de straat willen onderdompelen.

Reserveer via slapen@stadindemaak.nl