Pension Almonde is een ontmoetingsplaats, een tijdelijk thuis voor stadsnomaden en buurtinitiatieven, een slaapplek voor wie in Rotterdam moet zijn, een hotel voor dagjesmensen en internationale gasten in de stad. Een experiment voor de stad van de toekomst in 53 sloopwoningen in de Almondestraat in Rotterdam.

Rijk en arm, migrant en geboren & getogen Rotterdammer vormen er een gemeenschap die de wijk versterkt. In de plint vind je buurtinitiatieven, zoals een taalschool, koffiehuis, copy shop en een voedselcoöperatie.

De woningen erboven huisvesten de oorspronkelijke bewoners van de straat en moderne stadsnomaden. De oorspronkelijke bewoners verlaten de straat langzaam. Degenen die er nog wonen leven samen met pensiongasten en moderne stadsnomaden. Tot aan de sloop vormen zij samen een community. Het pension zorgt dat er geen verlatenheid heerst, maar dat een behoefte van de stad vervuld wordt. 

Stadsnomaden zijn een groeiende groep mensen in de stad die behoefte hebben aan flexibele woonruimte: studenten, Rotterdammers in een scheiding of verbouwing, migranten of vrije geesten die niet het grootste deel van hun inkomen aan huur willen besteden.

Ook staan de deuren van het pension open voor dagjesmensen, toeristen en kort verblijf. Gasten logeren in de pensionkamers of bij stadsnomaden thuis. De buurtinitiatieven verzorgen het ontbijt.

Hoe het pension Rotterdam tot wereldstad maakte

Pension Almonde is een initiatief van Stad in de Maak en een experiment voor de stad van de toekomst. Maar eigenlijk is het pension niets nieuws. Ooit groeide Rotterdam net zo hard als nu. Tijdens de industriële revolutie groeiden de economie, de vraag naar arbeid en de stad snel. Arbeiders uit alle windstreken trokken naar de havenstad. Zij verbleven in een pension. Een gedeelde woning, waar je een bed kon krijgen voor korte of langere tijd, waar een waard zorgde voor beddengoed en maaltijden en waar je gelijk- en andersgestemden ontmoette. Een tijdelijk thuis in een Rotterdamse wijk. In de stad van nu is het pension zo goed als verdwenen. Pension Almonde brengt deze functie terug.

Experiment midden in de stad

Pension Almonde ligt in ZoHo, een herontwikkelingsgebied in de Agniesebuurt nabij het centrum van Rotterdam. De straat bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder. Vanwege funderingsproblemen worden de woningen in de Almondestraat gesloopt. De oorspronkelijke bewoners van de straat, waarvan sommige er jarenlang woonden vertrekken langzaam naar hun nieuwe huizen. Sommige blijven in de buurt, anderen zijn genoodzaakt om hun leven buiten Rotterdam voort te zetten.

In de tussentijd mengen ze zich met de bewoners en gasten van het Pension. Op nummer 157 is een gemeenschappelijke woonkamer, waar elke dinsdag een gratis soepavond is en waar activiteiten georganiseerd worden. Tot aan de sloop ontwikkelt het experiment zich verder en worden de verhalen gedocumenteerd. Een projectontwikkelaar heeft de grond opgekocht met het plan om nieuwbouwwoningen te bouwen.

Leegstandsproza en Slopera

Sloop, gedwongen verhuizingen, tijdelijkheid, tussentijd, gentrificatie. Het zijn onderdelen van het verhaal van Rotterdam in ontwikkeling. Deze verhalen zijn de bouwstenen van het pension en leggen de pijnpunten en kansen van stadsontwikkeling bloot. Kunstenaars, schrijvers, onderzoekers en journalisten maken die verhalen wereldkundig, zodat ze een stem krijgen in het debat over stadsvernieuwing.

Pension Almonde is een hoofdstuk. Schrijvers in residentie leggen de verhalen van de vertrekkende bewoners vast met Leegstandsproza. Het transformatieproces van komen en gaan wordt gedocumenteerd en opgevoerd in een ‘Slopera’ als slotakkoord van deze stadsvernieuwing.

Hoe moet het Pension verder na de sloop?

Na de sloop kunnen we terugzien hoe Pension Almonde heeft bijgedragen aan de sociaal-inclusieve stad.  Wat is er gebeurd nadat de slooppanden een tijdelijke woon-, werk- en verblijfsruimte voor ‘stadsnomaden’ en ‘verweesde buurtinitiatieven’ werden? De uitkomsten van het experiment worden vastgelegd in een bidbook voor een weerbaar wijkpension. Het pension kan zelf nomadisch worden door zich te verplaatsen naar een nieuwe sloop/nieuwbouw locatie en in de toekomst mogelijk weer een nieuwe. Op deze manier krijgt het pension in al haar tijdelijkheid een permanente status.

Over Stad in de maak

Stad in de Maak zoekt naar nieuwe, sociaal-inclusieve woonvormen in de stad. Wij activeren leegstaand vastgoed, bevorderen collectieve zelfwerkzaamheid en bouwen aan een inclusieve stad.

1. panden van de markt halen
2. beschikbaar maken voor betaalbaar wonen en werken
3. collectief eigendom / collectief gebruik
4. meent (commons) vrijgesteld van huur
5. economisch, sociaal en ecologisch duurzaam
6. democratisch georganiseerd
7. in grote mate zelf-organiserend
8. eigen roulerend investeringsfonds
9. waar mogelijk brutaal en op eigen kracht